Ησαιας • HSAIAS • ēsaias

Ἠσαΐας, -ου, ὁ

Noun (Mas. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocησαιαησαι·α
Nomησαιας[GNT][LXX]ησαι·ας
Accησαιαν[GNT][LXX]ησαι·αν
Datησαιᾳ[GNT]ησαι·ᾳ
Genησαιου[GNT][LXX]ησαι·ου
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 26-Nov-2020 23:58:39 EST