ηπαρ • hHPAR • hēpar

ἧπαρ, ἥπατος, τό [LXX]

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocηπαρ[LXX]ηπα[τ]·ρ
Nom
Acc
Datηπατι[LXX]ηπατ·ι
Genηπατος[LXX]ηπατ·ος
PlVocηπατα[LXX]ηπατ·α
Nom
Acc
Datηπασι, ηπασινηπα[τ]·σι(ν)
Genηπατωνηπατ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 13-Nov-2019 05:32:29 EST