ηχος • HCOS HXOS • ēchos

ἦχος, -ου, ὁ and -ους, τό

Noun (Mas. 2nd Decl. and Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocηχεηχ·ε
Nomηχος[GNT][LXX]ηχ·ος
Accηχον[LXX]ηχ·ον
Datηχῳ[GNT][LXX]ηχ·ῳ
Genηχου[LXX]ηχ·ου
PlVocηχοι[LXX]ηχ·οι
Nom
Accηχους[GNT][LXX]ηχ·ους
Datηχοιςηχ·οις
Genηχων[GNT][LXX]ηχ·ων
3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocηχος[GNT][LXX]ηχ(ο)·ς
Nom
Acc
Datηχει[LXX]ηχ(ε)·ι
Genηχους[GNT][LXX]ηχ(ε)·ος
PlVocηχηηχ(ε)·α
Nom
Acc
Datηχεσι, ηχεσινηχ(ε)·σι(ν)
Genηχων[GNT][LXX]ηχ(ε)·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 12-Nov-2019 01:51:28 EST