ηλιος • hHLIOS • hēlios

ἥλιος, -ου, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocηλιεηλι·ε
Nomηλιος[GNT][LXX]ηλι·ος
Accηλιον[GNT][LXX]ηλι·ον
Datηλιῳ[GNT][LXX]ηλι·ῳ
Genηλιου[GNT][LXX]ηλι·ου
PlVocηλιοιηλι·οι
Nom
Accηλιουςηλι·ους
Datηλιοιςηλι·οις
Genηλιωνηλι·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 21-Apr-2019 16:23:49 EDT