ησυχια • hHSUCIA hHSUXIA • hēsuchia

ἡσυχία, -ας, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocησυχια[LXX]ησυχι·α
Nom
Accησυχιαν[GNT][LXX]ησυχι·αν
Datησυχιᾳ[GNT][LXX]ησυχι·ᾳ
Genησυχιας[GNT][LXX]ησυχι·ας
PlVocησυχιαιησυχι·αι
Nom
Accησυχιας[GNT][LXX]ησυχι·ας
Datησυχιαιςησυχι·αις
Genησυχιωνησυχι·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 11-Nov-2019 15:29:37 EST