ηλικια • hHLIKIA • hēlikia

ἡλικία, -ας, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocηλικια[LXX]ηλικι·α
Nom
Accηλικιαν[GNT][LXX]ηλικι·αν
Datηλικιᾳ[GNT][LXX]ηλικι·ᾳ
Genηλικιας[GNT][LXX]ηλικι·ας
PlVocηλικιαιηλικι·αι
Nom
Accηλικιας[GNT][LXX]ηλικι·ας
Datηλικιαιςηλικι·αις
Genηλικιωνηλικι·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 13-Apr-2021 10:14:00 EDT