Εραστος • ERASTOS • Erastos

Ἔραστος, -ου, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocεραστεεραστ·ε
Nomεραστος[GNT]εραστ·ος
Accεραστον[GNT]εραστ·ον
Datεραστῳεραστ·ῳ
Genεραστουεραστ·ου
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 25-Nov-2020 19:30:32 EST