ελεος • ELEOS • eleos

ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ

Noun (Neu. 3rd Decl. and Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocελεεελε·ε
Nomελεος[GNT][LXX]ελε·ος
Accελεον[GNT][LXX]ελε·ον
Datελεῳελε·ῳ
Genελεου[LXX]ελε·ου
PlVocελεοιελε·οι
Nom
Accελεους[GNT][LXX]ελε·ους
Datελεοιςελε·οις
Genελεων[GNT][LXX]ελε·ων
3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocελεος[GNT][LXX]ελε(ο)·ς
Nom
Acc
Datελεει[GNT][LXX]ελε(ε)·ι
Genελεους[GNT][LXX]ελε(ε)·ος
PlVocελεη[LXX]ελε(ε)·α
Nom
Acc
Datελεεσι, ελεεσινελε(ε)·σι(ν)
Genελεων[GNT][LXX]ελε(ε)·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 20-Sep-2020 15:58:12 EDT