ελαιων • ELAIWN • elaiōn

ἐλαιών, -ῶνος, ὁ

Noun (Mas. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocελαιων[GNT][LXX]ελαιων
Nom
Accελαιωνα[LXX]ελαιων·α
Datελαιωνιελαιων·ι
Genελαιωνος[GNT]ελαιων·ος
PlVocελαιωνεςελαιων·ες
Nom
Accελαιωνας[LXX]ελαιων·ας
Datελαιωσι, ελαιωσινελαιω[ν]·σι(ν)
Genελαιωνων[LXX]ελαιων·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 12-Dec-2019 16:00:36 EST