ετοιμος • hETOIMOS • hetoimos

ἕτοιμος -η -ον

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocετοιμη[LXX]ετοιμεετοιμ·ηετοιμ·ε
Nomετοιμος[GNT][LXX]ετοιμ·ος
Accετοιμην[GNT][LXX]ετοιμον[GNT][LXX]ετοιμ·ηνετοιμ·ον
Datετοιμῃετοιμῳ[GNT][LXX]ετοιμ·ῃετοιμ·ῳ
Genετοιμηςετοιμου[LXX]ετοιμ·ηςετοιμ·ου
PlVocετοιμαιετοιμοι[GNT][LXX]ετοιμα[GNT][LXX]ετοιμ·αιετοιμ·οιετοιμ·α
Nom
Accετοιμαςετοιμους[GNT][LXX]ετοιμ·αςετοιμ·ους
Datετοιμαιςετοιμοιςετοιμ·αιςετοιμ·οις
Genετοιμωνετοιμ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 15-Jan-2021 22:30:57 EST