ετερος • hETEROS • heteros

ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος)

Determiner (Indefinite)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Pronoun
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nomετερα[GNT][LXX]ετερος[GNT][LXX]ετερ·αετερ·ος
Accετεραν[GNT][LXX]ετερον[GNT][LXX]ετερ·ανετερ·ον
Datετερᾳ[GNT][LXX]ετερῳ[GNT][LXX]ετερ·ᾳετερ·ῳ
Genετερας[GNT][LXX]ετερου[GNT][LXX]ετερ·αςετερ·ου
PlVoc
Nomετεραι[GNT][LXX]ετεροι[GNT][LXX]ετερα[GNT][LXX]ετερ·αιετερ·οιετερ·α
Accετερας[GNT][LXX]ετερους[GNT][LXX]ετερ·αςετερ·ους
Datετεραις[GNT]ετεροις[GNT][LXX]ετερ·αιςετερ·οις
Genετερων[GNT][LXX]ετερ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 20-Apr-2019 02:34:49 EDT