ενεκα ενεκεν εινεκεν • hENEKA hENEKEN hEINEKEN • heneka heneken heineken

ἕνεκα/ἕνεκεν/εἵνεκεν

Preposition

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

Indeclinable
ενεκα[GNT][LXX], ενεκεν[GNT][LXX], εινεκεν[GNT][LXX]

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 28-Jan-2020 05:56:01 EST