εργον • ERGON • ergon

ἔργον, -ου, τό

Noun (Neu. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocεργον[GNT][LXX]εργ·ον
Nom
Acc
Datεργῳ[GNT][LXX]εργ·ῳ
Genεργου[GNT][LXX]εργ·ου
PlVocεργα[GNT][LXX]εργ·α
Nom
Acc
Datεργοις[GNT][LXX]εργ·οις
Genεργων[GNT][LXX]εργ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 20-Mar-2019 13:30:13 EDT