επος • EPOS • epos

ἔπο·ς, -ους, τό

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocεπος[GNT]επ(ο)·ς
Nom
Acc
Datεπει[GNT][LXX]επ(ε)·ι
Genεπουςεπ(ε)·ος
PlVocεπη[LXX]επ(ε)·α
Nom
Acc
Datεπεσι, επεσινεπ(ε)·σι(ν)
Genεπωνεπ(ε)·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 08-Jul-2020 20:48:21 EDT