εξοδος • EXODOS ECODOS • exodos

ἔξ·οδος, -ου, ἡ

Noun (Fem. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocεξοδεεξοδ·ε
Nomεξοδος[LXX]εξοδ·ος
Accεξοδον[GNT][LXX]εξοδ·ον
Datεξοδῳ[LXX]εξοδ·ῳ
Genεξοδου[GNT][LXX]εξοδ·ου
PlVocεξοδοι[LXX]εξοδ·οι
Nom
Accεξοδους[LXX]εξοδ·ους
Datεξοδοις[LXX]εξοδ·οις
Genεξοδων[LXX]εξοδ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 22-Nov-2019 21:44:16 EST