εννοια • ENNOIA • ennoia

ἔν·νοια, -ας, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocεννοια[LXX]εννοι·α
Nom
Accεννοιαν[GNT][LXX]εννοι·αν
Datεννοιᾳ[LXX]εννοι·ᾳ
Genεννοιας[LXX]εννοι·ας
PlVocεννοιαιεννοι·αι
Nom
Accεννοιας[LXX]εννοι·ας
Datεννοιαιςεννοι·αις
Genεννοιων[GNT][LXX]εννοι·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 19-Sep-2020 11:29:32 EDT