ενεδρον • ENEDRON • enedron

ἔν·εδρον, -ου, τό

Noun (Neu. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocενεδρον[GNT][LXX]ενεδρ·ον
Nom
Acc
Datενεδρῳενεδρ·ῳ
Genενεδρου[LXX]ενεδρ·ου
PlVocενεδρα[LXX]ενεδρ·α
Nom
Acc
Datενεδροιςενεδρ·οις
Genενεδρων[LXX]ενεδρ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 23-Sep-2020 02:32:44 EDT