ενεδρα • ENEDRA • enedra

ἐν·έδρα, -ας, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocενεδρα[LXX]ενεδρ·α
Nom
Accενεδραν[GNT][LXX]ενεδρ·αν
Datενεδρᾳ[LXX]ενεδρ·ᾳ
Genενεδρας[LXX]ενεδρ·ας
PlVocενεδραιενεδρ·αι
Nom
Accενεδρας[LXX]ενεδρ·ας
Datενεδραιςενεδρ·αις
Genενεδρων[LXX]ενεδρ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 22-Sep-2020 22:40:13 EDT