εμπορος • EMPOROS • emporos

ἔμ·πορος, -ου, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocεμπορεεμπορ·ε
Nomεμπορος[LXX]εμπορ·ος
Accεμπορονεμπορ·ον
Datεμπορῳ[GNT]εμπορ·ῳ
Genεμπορου[LXX]εμπορ·ου
PlVocεμποροι[GNT][LXX]εμπορ·οι
Nom
Accεμπορους[LXX]εμπορ·ους
Datεμποροις[LXX]εμπορ·οις
Genεμπορων[LXX]εμπορ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 13-Jul-2020 13:20:08 EDT