ελεγχος • ELEGCOS ELEGXOS • elenchos

ἔλεγχος, -ου, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocελεγχε[GNT][LXX]ελεγχ·ε
Nomελεγχος[GNT][LXX]ελεγχ·ος
Accελεγχον[GNT][LXX]ελεγχ·ον
Datελεγχῳελεγχ·ῳ
Genελεγχου[LXX]ελεγχ·ου
PlVocελεγχοι[LXX]ελεγχ·οι
Nom
Accελεγχους[LXX]ελεγχ·ους
Datελεγχοις[LXX]ελεγχ·οις
Genελεγχων[LXX]ελεγχ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 01-Mar-2021 08:41:05 EST