εκστασις • EKSTASIS • ekstasis

ἔκ·στασις, -εως, ἡ

Noun (Fem. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocεκστασιεκστασι
Nomεκστασις[GNT][LXX]εκστασ(ι)·ς
Accεκστασιν[LXX]εκστασ(ι)·ν
Datεκστασει[GNT][LXX]εκστασ(ι)·ι
Genεκστασεως[GNT][LXX]εκστασ(ι)·ος
PlVocεκστασειςεκστασ(ι)·ες
Nom
Accεκστασειςεκστασ(ι)·ας
Datεκστασεσι, εκστασεσινεκστασ(ι)·σι(ν)
Genεκστασεωνεκστασ(ι)·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 20-Sep-2020 03:13:02 EDT