εθος • EQOS • ethos

ἔθο·ς, -ους, τό

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocεθος[GNT][LXX]εθ(ο)·ς
Nom
Acc
Datεθει[GNT]εθ(ε)·ι
Genεθουςεθ(ε)·ος
PlVocεθη[GNT][LXX]εθ(ε)·α
Nom
Acc
Datεθεσι, εθεσιν[GNT]εθ(ε)·σι(ν), εθ(ε)·σι(ν)
Genεθων[GNT][LXX]εθ(ε)·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 20-Jan-2020 02:11:01 EST