εθνος • EQNOS • ethnos

ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocεθνος[GNT][LXX]εθν(ο)·ς
Nom
Acc
Datεθνει[GNT][LXX]εθν(ε)·ι
Genεθνους[GNT][LXX]εθν(ε)·ος
PlVocεθνη[GNT][LXX]εθν(ε)·α
Nom
Acc
Datεθνεσι[LXX], εθνεσιν[GNT][LXX]εθν(ε)·σι(ν)
Genεθνων[GNT][LXX]εθν(ε)·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 27-Jun-2019 00:12:20 EDT