επτακοσιοι • hEPTAKOSIOI • heptakosioi

ἑπτα·κόσιοι -αι -α [LXX]

Quantifier (Cardinal Numeral)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVocεπτακοσιαι[LXX]επτακοσιοι[LXX]επτακοσια[LXX]επτακοσι·αιεπτακοσι·οιεπτακοσι·α
Nom
Accεπτακοσιαςεπτακοσιους[LXX]επτακοσι·αςεπτακοσι·ους
Datεπτακοσιαιςεπτακοσιοιςεπτακοσι·αιςεπτακοσι·οις
Genεπτακοσιωνεπτακοσι·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 24-Apr-2019 12:22:14 EDT