εορτη • hEORTH • heortē

ἑορτή, -ῆς, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocεορτη[GNT][LXX]εορτ·η
Nom
Accεορτην[GNT][LXX]εορτ·ην
Datεορτῃ[GNT][LXX]εορτ·ῃ
Genεορτης[GNT][LXX]εορτ·ης
PlVocεορται[LXX]εορτ·αι
Nom
Accεορτας[LXX]εορτ·ας
Datεορταις[LXX]εορτ·αις
Genεορτων[LXX]εορτ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 05-Dec-2019 12:00:06 EST