εσχατογηρως • ESCATOGHRWS ESXATOGHRWS • eschatogērōs

ἐσχατό·γηρως -ων [LXX]

Adjective (2-2-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-2-2 Contracting Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεσχατογηρως[LXX]εσχατογηρ(α)·ος
Nom
Accεσχατογηρωνεσχατογηρ(α)·ον
Datεσχατογηρῳ[LXX]εσχατογηρ(α)·ῳ
Genεσχατογηρωεσχατογηρ(α)·ου
PlVocεσχατογηρῳ[LXX]εσχατογηραεσχατογηρ(α)·οιεσχατογηρ(α)·α
Nom
Accεσχατογηρως[LXX]εσχατογηρ(α)·ους
Datεσχατογηρῳςεσχατογηρ(α)·οις
Genεσχατογηρωνεσχατογηρ(α)·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 13-Apr-2021 09:45:12 EDT