εργασια • ERGASIA • ergasia

ἐργασία, -ας, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocεργασια[LXX]εργασι·α
Nom
Accεργασιαν[GNT][LXX]εργασι·αν
Datεργασιᾳ[LXX]εργασι·ᾳ
Genεργασιας[GNT][LXX]εργασι·ας
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 24-Sep-2020 18:10:37 EDT