επιταγη • EPITAGH • epitagē

ἐπι·ταγή, -ῆς, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocεπιταγηεπιταγ·η
Nom
Accεπιταγην[GNT][LXX]επιταγ·ην
Datεπιταγῃ[LXX]επιταγ·ῃ
Genεπιταγης[GNT]επιταγ·ης
PlVocεπιταγαιεπιταγ·αι
Nom
Accεπιταγαςεπιταγ·ας
Datεπιταγαις[LXX]επιταγ·αις
Genεπιταγωνεπιταγ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 28-Jan-2020 10:48:27 EST