επισκοπη • EPISKOPH • episkopē

ἐπι·σκοπή, -ῆς, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocεπισκοπη[LXX]επισκοπ·η
Nom
Accεπισκοπην[GNT][LXX]επισκοπ·ην
Datεπισκοπῃ[LXX]επισκοπ·ῃ
Genεπισκοπης[GNT][LXX]επισκοπ·ης
PlVocεπισκοπαιεπισκοπ·αι
Nom
Accεπισκοπαςεπισκοπ·ας
Datεπισκοπαιςεπισκοπ·αις
Genεπισκοπων[LXX]επισκοπ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 20-Sep-2020 04:55:25 EDT