επικαταρατος • EPIKATARATOS • epikataratos

ἐπι·κατ·άρατος -ον

Adjective (2-2-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-2-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπικαταρατεεπικαταρατ·ε
Nomεπικαταρατος[GNT][LXX]επικαταρατ·ος
Accεπικαταρατον[LXX]επικαταρατ·ον
Datεπικαταρατῳεπικαταρατ·ῳ
Genεπικαταρατουεπικαταρατ·ου
PlVocεπικαταρατοι[GNT][LXX]επικαταρατα[LXX]επικαταρατ·οιεπικαταρατ·α
Nom
Accεπικαταρατουςεπικαταρατ·ους
Datεπικαταρατοιςεπικαταρατ·οις
Genεπικαταρατωνεπικαταρατ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 22-Nov-2019 05:52:03 EST