επιγραφη • EPIGRAFH • epigraphē

ἐπι·γραφή, -ῆς, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocεπιγραφη[GNT]επιγραφ·η
Nom
Accεπιγραφην[GNT]επιγραφ·ην
Datεπιγραφῃεπιγραφ·ῃ
Genεπιγραφηςεπιγραφ·ης
PlVocεπιγραφαιεπιγραφ·αι
Nom
Accεπιγραφαςεπιγραφ·ας
Datεπιγραφαιςεπιγραφ·αις
Genεπιγραφωνεπιγραφ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 10-Dec-2019 16:46:20 EST