επαγγελια • EPAGGELIA • epangelia

ἐπ·αγγελία, -ας, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocεπαγγελια[GNT]επαγγελι·α
Nom
Accεπαγγελιαν[GNT][LXX]επαγγελι·αν
Datεπαγγελιᾳ[GNT][LXX]επαγγελι·ᾳ
Genεπαγγελιας[GNT][LXX]επαγγελι·ας
PlVocεπαγγελιαι[GNT]επαγγελι·αι
Nom
Accεπαγγελιας[GNT][LXX]επαγγελι·ας
Datεπαγγελιαις[GNT]επαγγελι·αις
Genεπαγγελιων[GNT]επαγγελι·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 15-Dec-2019 02:55:46 EST