εξουσια • EXOUSIA ECOUSIA • exousia

ἐξ·ουσία, -ας, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocεξουσια[GNT][LXX]εξουσι·α
Nom
Accεξουσιαν[GNT][LXX]εξουσι·αν
Datεξουσιᾳ[GNT][LXX]εξουσι·ᾳ
Genεξουσιας[GNT][LXX]εξουσι·ας
PlVocεξουσιαι[GNT][LXX]εξουσι·αι
Nom
Accεξουσιας[GNT][LXX]εξουσι·ας
Datεξουσιαις[GNT][LXX]εξουσι·αις
Genεξουσιων[GNT][LXX]εξουσι·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 21-Apr-2019 06:34:21 EDT