ενωπιος • ENWPIOS • enōpios

ἐν·ώπιος -ον [LXX]

Adjective (2-2-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-2-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocενωπιεενωπι·ε
Nomενωπιος[LXX]ενωπι·ος
Accενωπιον[GNT][LXX]ενωπι·ον
Datενωπιῳ[LXX]ενωπι·ῳ
Genενωπιουενωπι·ου
PlVocενωπιοιενωπια[LXX]ενωπι·οιενωπι·α
Nom
Accενωπιους[LXX]ενωπι·ους
Datενωπιοιςενωπι·οις
Genενωπιωνενωπι·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 18-Sep-2020 04:03:50 EDT