εντολη • ENTOLH • entolē

ἐντολή, -ῆς, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocεντολη[GNT][LXX]εντολ·η
Nom
Accεντολην[GNT][LXX]εντολ·ην
Datεντολῃ[LXX]εντολ·ῃ
Genεντολης[GNT][LXX]εντολ·ης
PlVocεντολαι[GNT][LXX]εντολ·αι
Nom
Accεντολας[GNT][LXX]εντολ·ας
Datεντολαις[GNT][LXX]εντολ·αις
Genεντολων[GNT][LXX]εντολ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 29-Sep-2020 20:37:09 EDT