εννακοσιοι • ENNAKOSIOI • ennakosioi

ἐννα·κόσιοι -αι -α [LXX]

Quantifier (Cardinal Numeral)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVocεννακοσιαιεννακοσιοι[LXX]εννακοσια[LXX]εννακοσι·αιεννακοσι·οιεννακοσι·α
Nom
Accεννακοσιαςεννακοσιουςεννακοσι·αςεννακοσι·ους
Datεννακοσιαιςεννακοσιοιςεννακοσι·αιςεννακοσι·οις
Genεννακοσιωνεννακοσι·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 25-Apr-2019 04:41:23 EDT