ενιαυτος • ENIAUTOS • eniautos

ἐνιαυτός, -οῦ, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocενιαυτεενιαυτ·ε
Nomενιαυτος[LXX]ενιαυτ·ος
Accενιαυτον[GNT][LXX]ενιαυτ·ον
Datενιαυτῳ[LXX]ενιαυτ·ῳ
Genενιαυτου[GNT][LXX]ενιαυτ·ου
PlVocενιαυτοιενιαυτ·οι
Nom
Accενιαυτους[GNT][LXX]ενιαυτ·ους
Datενιαυτοιςενιαυτ·οις
Genενιαυτων[LXX]ενιαυτ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 29-Jan-2020 11:54:31 EST