ενδωμησις ενδομησις • ENDWMHSIS ENDOMHSIS • endōmēsis endomēsis

ἐν·δώμησις v.l. ἐν·δό-, -εως, ἡ

Noun (Fem. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocενδομησιενδομησι
Nomενδομησις[GNT]ενδομησ(ι)·ς
Accενδομησινενδομησ(ι)·ν
Datενδομησειενδομησ(ι)·ι
Genενδομησεωςενδομησ(ι)·ος
PlVocενδομησειςενδομησ(ι)·ες
Nom
Accενδομησειςενδομησ(ι)·ας
Datενδομησεσι, ενδομησεσινενδομησ(ι)·σι(ν)
Genενδομησεωνενδομησ(ι)·ων
3rd Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocενδωμησιενδωμησι
Nomενδωμησις[GNT]ενδωμησ(ι)·ς
Accενδωμησινενδωμησ(ι)·ν
Datενδωμησειενδωμησ(ι)·ι
Genενδωμησεωςενδωμησ(ι)·ος
PlVocενδωμησειςενδωμησ(ι)·ες
Nom
Accενδωμησειςενδωμησ(ι)·ας
Datενδωμησεσι, ενδωμησεσινενδωμησ(ι)·σι(ν)
Genενδωμησεωνενδωμησ(ι)·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 09-Jul-2020 23:29:36 EDT