ενδεης • ENDEHS • endeēs

ἐν·δεής -ές

Adjective (3-3-3)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3-3-3 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocενδεεςενδε(ε)·ς
Nomενδεης[GNT][LXX]ενδε(ε)·^ς
Accενδεη[LXX]ενδε(ε)·α
Datενδεει[LXX]ενδε(ε)·ι
Genενδεους[LXX]ενδε(ε)·ος
PlVocενδεεις[LXX]ενδεη[LXX]ενδε(ε)·εςενδε(ε)·α
Nom
Accενδεεις[LXX]ενδε(ε)·ας
Datενδεεσι[LXX], ενδεεσινενδε(ε)·σι(ν), ενδε(ε)·σι(ν)
Genενδεωνενδε(ε)·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 07-Jul-2020 21:04:56 EDT