εμπορια • EMPORIA • emporia

ἐμ·πορία, -ας, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocεμπορια[LXX]εμπορι·α
Nom
Accεμποριαν[GNT][LXX]εμπορι·αν
Datεμποριᾳ[LXX]εμπορι·ᾳ
Genεμποριας[LXX]εμπορι·ας
PlVocεμποριαιεμπορι·αι
Nom
Accεμποριας[LXX]εμπορι·ας
Datεμποριαιςεμπορι·αις
Genεμποριωνεμπορι·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 15-Nov-2019 16:09:31 EST