εμαυτου • EMAUTOU • emautou

ἐμ·αυτοῦ -ῆς -οῦ

Pronoun (Reflexive)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Pronoun
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Accεμαυτην[LXX]εμαυτον[GNT][LXX]εμαυτ·ηνεμαυτ·ον
Datεμαυτῃ[LXX]εμαυτῳ[GNT][LXX]εμαυτ·ῃεμαυτ·ῳ
Genεμαυτηςεμαυτου[GNT][LXX]εμαυτ·ηςεμαυτ·ου
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 22-Apr-2019 16:37:48 EDT