ελπις • ELPIS • elpis

ἐλπί[δ]ς, -ίδος, ἡ

Noun (Fem. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocελπιελπι[δ]
Nomελπις[GNT][LXX]ελπι[δ]·ς
Accελπιδα[GNT][LXX]ελπιδ·α
Datελπιδι[GNT][LXX]ελπιδ·ι
Genελπιδος[GNT][LXX]ελπιδ·ος
PlVocελπιδες[LXX]ελπιδ·ες
Nom
Accελπιδας[LXX]ελπιδ·ας
Datελπισι, ελπισιν[LXX]ελπι[δ]·σι(ν), ελπι[δ]·σι(ν)
Genελπιδων[LXX]ελπιδ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 19-Sep-2020 11:05:32 EDT