εγκρατης • EGKRATHS • enkratēs

ἐγ·κρατής -ές

Adjective (3-3-3)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3-3-3 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεγκρατεςεγκρατ(ε)·ς
Nomεγκρατης[LXX]εγκρατ(ε)·^ς
Accεγκρατη[GNT]εγκρατ(ε)·α
Datεγκρατειεγκρατ(ε)·ι
Genεγκρατους[LXX]εγκρατ(ε)·ος
PlVocεγκρατεις[LXX]εγκρατη[GNT]εγκρατ(ε)·εςεγκρατ(ε)·α
Nom
Accεγκρατεις[LXX]εγκρατ(ε)·ας
Datεγκρατεσι, εγκρατεσινεγκρατ(ε)·σι(ν)
Genεγκρατωνεγκρατ(ε)·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 12-Nov-2019 04:05:56 EST