Ανανιας • hANANIAS • Hananias

Ἁνανίας v.l. Ἀ-, -ου, ὁ

Noun (Mas. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocανανια[GNT][LXX]ανανι·α
Nomανανιας[GNT][LXX]ανανι·ας
Accανανιαν[GNT][LXX]ανανι·αν
Datανανιᾳανανι·ᾳ
Genανανιου[LXX]ανανι·ου
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 14-Dec-2019 23:43:11 EST