Αλεξανδρος • ALEXANDROS ALECANDROS • Alexandros

Ἀλέξ·ανδρος, -ου, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocαλεξανδρεαλεξανδρ·ε
Nomαλεξανδρος[GNT][LXX]αλεξανδρ·ος
Accαλεξανδρον[GNT][LXX]αλεξανδρ·ον
Datαλεξανδρῳ[LXX]αλεξανδρ·ῳ
Genαλεξανδρου[GNT][LXX]αλεξανδρ·ου
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 18-Sep-2020 12:22:58 EDT