αρπαξ • hARPAX hARPAC • harpax

ἅρπαξ ἅρπαξ, gen. sg. -αγος

Adjective (3-3-3)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3-3-3 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαρπαξ[GNT][LXX]αρπαξ[GNT][LXX]αρπαγ·ςαρπαγ·ς
Nom
Accαρπαγααρπαγ·α
Datαρπαγιαρπαγ·ι
Genαρπαγοςαρπαγ·ος
PlVocαρπαγες[GNT]αρπαγααρπαγ·εςαρπαγ·α
Nom
Accαρπαγαςαρπαγ·ας
Datαρπαξι, αρπαξιν[GNT]αρπαγ·σι(ν), αρπαγ·σι(ν)
Genαρπαγωναρπαγ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 25-Nov-2020 19:44:16 EST