αρμα • hARMA • harma

ἅρμα[τ], -ατος, τό

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocαρμα[GNT][LXX]αρμα[τ]
Nom
Acc
Datαρματι[GNT][LXX]αρματ·ι
Genαρματος[GNT][LXX]αρματ·ος
PlVocαρματα[LXX]αρματ·α
Nom
Acc
Datαρμασι[LXX], αρμασιν[LXX]αρμα[τ]·σι(ν)
Genαρματων[GNT][LXX]αρματ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 28-Jan-2020 07:48:54 EST