αχυρον • ACURON AXURON • achuron

ἄχυρον, -ου, τό

Noun (Neu. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocαχυρον[GNT][LXX]αχυρ·ον
Nom
Acc
Datαχυρῳαχυρ·ῳ
Genαχυρου[LXX]αχυρ·ου
PlVocαχυρα[LXX]αχυρ·α
Nom
Acc
Datαχυροις[LXX]αχυρ·οις
Genαχυρωναχυρ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 27-Jan-2021 20:35:58 EST