αστρον • ASTRON • astron

ἄστρον, -ου, τό (See also ἀστήρ)

Noun (Neu. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocαστρον[GNT][LXX]αστρ·ον
Nom
Acc
Datαστρῳαστρ·ῳ
Genαστρουαστρ·ου
PlVocαστρα[GNT][LXX]αστρ·α
Nom
Acc
Datαστροις[GNT][LXX]αστρ·οις
Genαστρων[GNT][LXX]αστρ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 21-Sep-2020 23:29:10 EDT