αρτος • ARTOS • artos

ἄρτος, -ου, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocαρτεαρτ·ε
Nomαρτος[GNT][LXX]αρτ·ος
Accαρτον[GNT][LXX]αρτ·ον
Datαρτῳ[GNT][LXX]αρτ·ῳ
Genαρτου[GNT][LXX]αρτ·ου
PlVocαρτοι[GNT][LXX]αρτ·οι
Nom
Accαρτους[GNT][LXX]αρτ·ους
Datαρτοις[GNT][LXX]αρτ·οις
Genαρτων[GNT][LXX]αρτ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 25-Apr-2019 14:29:14 EDT